EN
    Консултантска фирма “М Консулт Комерс” е създадена през 1994 г. и се специализира в консултантската и оценителска дейности за изготвяне на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели търговски дружества, иинтелектуална и индустриална собственост, паметници на културата и оценки на дълготрайни материални активи за данъчни цели.
    През годините “М Консулт Комерс” се утвърди на пазара на консултантски и оценителски услуги със своя професионализъм, притежавайки необходимата търговска и професианална репутация. Екипът е от професионалисти с високо образователно ниво, с дългогодишен практически опит в извършваните дейности и в непрекъснат процес на повишаване на квалификацията.Фирмата притежава Лиценз № 6171 от 1997 година издаден от АП за оценка на: недвижими имоти, машини и съоражения, права на интелектуална и индустриална собстевност и цели предприятия регистринани по Търговския закон.Нашата цел е да постигнем професионално решение на възложените задачи от клиентите ни, с възможно най-съкратени срокове и гаранитрано качество.
    В периода от 1994 до сега възложители на фирмата са:
    - Агенция за приватизация;
    - Столична агенция за приватизация;
    - Министерства на: Икономиката, Регионалното развитие и благоустройството, Здравеопазването, Икономиката, Транспорта и съобщенията, Енергетиката, Културата
    - Фирмата е утвърдените списъци на фирмите за работа в Агенцията за държавни вземания под №133
    - Областен управител София-град;
    - Столична община и общини в страната;
    “Интендантско обслужване” ЕАД, гр. София;
    - Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр. София,
    “Специализирани болници за реабилитация Национален комплекс”ЕАД гр.София;
    -Частни български и чуждестранни възложители.
   
   
OfficeOffice