EN
   
   
    За застраховки на недвижими имоти, машини и съоръжения, транспортни средства и други;
    Оценка на наеми и пропуснати ползи;
    Фирмата извършва оценки за определяне стойността за наем от недвижими имоти, машини и съоръжения, транспортни средства включително и от земи.
    Оценката на наема представлява определяне на най-вероятната наемна стойност, на която би следвало да се сключи и договора за наем и наемателят би могъл да плаща.
    При формирането на стойността от наема на даден актив оказват влияние различни фактори: местоположение на имота, привлекателност, екологичен аспект, различни тежести върху имота, подобренията извършени върху имота, овехтяването, начин на застрояване, вида на собственост, и т.н.